Sportclubs

Begin mei 2017 organiseert de BeweegCoach, in samenwerking met ‘Hoe fit is Vlaanderen ? (www.hoefitisvlaanderen.be) en plaatselijke scholen de ‘beweeg- en conditiedagen’. Tijdens deze beweegmomenten organiseert ons team coachingssessies, waarbij de testings en infogesprekken in groepen worden georganiseerd (hieraan kunnen ook recreanten en starters deel nemen, maar voor sportclubs geldt een speciaal tarief). Op deze manier willen we sportclubs de kans geven om hun sporters te laten testen en eventueel nog verder te begeleiden bij hun conditieopbouw naar het volgende seizoen, op een financieel haalbare manier.

Wie een eigen sessie wenst voor zijn of haar vereniging kan contact opnemen met BeweegCoach Dimitri Verfaillie!

dimitri@beweegcoach.net